Aquamed – Regulamin

REGULAMIN

 

  1. Firma zobowiązuje się nie rozpowszechniać danych konsumenta bez jego zgody
  2. Dane pochodzące z niniejszej ankiety Firma będzie wykorzystywać w celu kontaktu z konsumentem.
  3. Karta Konsumeta moze zostać anulowana w przypadku wyrządzenia szkody moralnej i materialnej Firmie bądź innym Konsumentom
  4. Na jedną osobę moze być zarejestrowana tylko jedna karta rabatowa.
  5. Zmiana Osoby Polecającej mozliwa jest tylko w przypadku braku zakupów osobistych przez 12 miesięcy z rzędu.
  6. Jezeli udział w programie rabatowym biorą małzonkowie, jedno z nich obowiązane jest wskazać drugie jako Osobę Polecającą.
  7. Kosument nie jest parcownikiem Firmy oraz nie jest osobą prawnie upowaznioną do jej reprezentowania.
  8. Rejestracja karty rabatowej odbywa się po otrzymaniu przez Firmę niniejszej ankiety.
  9. Z programem rabatowym i zasadami obowiązującymi w Coral Club mozna zapoznać się na oficjalnej stronie intenetowej www.coral-club.com.
 
Od 1 listopada 2013r. wyrobienie karty członkowskiej Coral Club jest BEZPŁATNE (w przypadku rejestracji przez stronę internetową www.coralorder.com). Koszt wykupienia pakietu startowego z papierowym arkuszem ankiety konsumenckiej i katalogiem wynosi 16,50zl.
W przypadku rejestracji przez stronę internetową www.coralorder.com, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Wypełnij BEZPŁATNIE ankietę członkowską Coral Club na stronie www.coralorder.com