Mikroskopowa Analiza Żywej Kropli Krwi w Jasnym Polu Widzenia 


Mikroskopowy obraz żywej kropli krwi

JASNYM POLU WIDZENIA.


             

         Technika analizy, oparta o badanie żywej, nie utrwalonej próbki krwi, ma długą historię - od 1901 roku metodą tą diagnozowano kiłę (syfilis) poprzez stwierdzenie obecności krętków bladych we krwi poddanej analizie. W ciągu ostatnich 30 lat nastąpił wzrost zainteresowania tą metodą diagnozowania w aspekcie oceny stanu odżywienia i równowagi metabolicznej organizmu.Badanie polega na mikroskopowym obrazowaniu kropli krwi uzyskanej z opuszki palca w sposób bezbolesny, ponieważ do nakłucia wykorzystuje się jednorazowy nakłuwacz. Następnie kropla krwi poddana jest ocenie pod mikroskopem. 

        W badaniu tym wykorzystujemy fakt, że około 20 minut po pobraniu pojedynczej kropli krwi, komórki w niej zawarte nadal żyją. Jeżeli zabezpieczymy preparat przed wysychaniem, to przez ten czas możemy oglądać żywe komórki oraz inne struktury, niewidoczne w tradycyjnych metodach analitycznych. Możemy więc, używając mikroskopu o zaawansowanej technologii (dającego powiększenie 1600x), oglądać obraz żywej kropli krwi.

        Transmisja obrazu przez mikrokamerę z mikroskopu na ekran monitora umożliwia równoczesną obserwację obrazu krwi przez osobę poddawaną badaniu. Jest to niezwykła możliwość obejrzenia tego, co znajduje się wewnątrz nas i z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy -jakby nieznany dotąd i tajemniczy "mikrokosmos" odsłonił swoje tajemnice.


 Umów się na analizę żywej kropli krwi w jasnym polu widzenia