Parametry wody – film

Parametry wody

Prelekcja Andrzeja Kożusznego reprezentującego Coral Club – na temat profilaktyki zdrowia, parametrów i właściwości wody.